maart 2013 - Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg