Bedankt Vereniging Roparun Doorkomst Bergen op Zoom

De vraag voor sponsoring van scholing van vrijwilligers en coördinatoren van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) West-Brabant & Tholen is gehonoreerd. Op maandag 26 februari overhandigt wethouder Arjan van der Weegen namens de gemeente Bergen op Zoom en Vereniging Roparun Doorkomst Bergen op Zoom in De Draak een mooie cheque.

Roparunfoto 2013

Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste drie tot zes maanden van hun leven bevinden. In deze fase bieden VPTZ-vrijwilligers ondersteuning zodat deze laatste levensfase thuis op een ‘zo goed mogelijke’ manier doorleefd kan worden. De vrijwilligers brengen rust en concrete hulp in de zorg die mantelzorgers zelf geven. De wensen van de zieke vormen het uitgangspunt. De vrijwilligers van VPTZ zijn gemotiveerde mensen en de zorg kost de zieke niets. De zorg en aandacht van de vrijwilligers is gericht op een zo groot mogelijke kwaliteit van leven en kan kort samengevat worden met “Er zijn”.