maart 2016 - Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg