Staatssecretaris van Rijn: Vrijwilligers absoluut onmisbaar

Op 6 oktober 2016 vond de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg plaats. Tijdens de bijeenkomst in Gouda sprak staatssecretaris Van Rijn de bijzonder hoogleraar Vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg , Anne Goossensen, en de bezoekers toe via een videoboodschap: ‘De inzet van opgeleide vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg is absoluut onmisbaar’.

VPTZ-lid Terminale zorg thuis en hospice Midden Holland organiseerde op de Internationale Dag van de Palliatieve zorg een lezing door Anne Goossensen, bijzonder hoogleraar Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland over de waarde de vrijwilligers. Staatssecretaris Van Rijn sprak via een videoboodschap zijn waardering uit voor haar hoogleraarschap. De staatssecretaris vindt de inzet van opgeleide vrijwilligers in de palliatieve zorg absoluut onmisbaar. Hij heeft er met de aanpassing van de subsidieregeling dan ook voor gezorgd dat zij steeds meer ingezet kunnen worden. Niet alleen in hospices of thuis-situaties, maar vanaf nu bijvoorbeeld ook in verpleeg- en verzorgingshuizen.

VPTZ West-Brabant & Tholen heeft al jaren geleden afspraken gemaakt met zorginstellingen in de regio. De toegevoegde waarde van gespecialiseerde VPTZ-vrijwilligers staat buiten kijf.

 

Afscheid

Tijdens de laatste grote vrijwilligersvergadering op 11 oktober namen wij officieel afscheid van de vrijwilligerscoördinatoren Lenny Verresen en Monique Snepvangers. Monique kwam meer dan 15 jaar geleden als vrijwilligster bij VPTZ West-Brabant & Tholen, Lenny zes jaar geleden.

Partir c’est mourir un peu, maar dat geldt niet voor beide dames, want wij gaan hen zeker nog ontmoeten bij de bijeenkomsten van Café Doodgewoon West-Brabant, het jubileum, etc. Wij zijn hen enorm dankbaar voor de vele jaren die zij hebben besteed aan het bijstaan van de medemens in nood en wensen hen alle succes met hun bezigheden in de toekomst.

Gemma Wagemakers en Hermie Derks zijn inmiddels in de voetsporen van Lenny en Monique getreden. Het vijfkoppige coördinatorenteam is daarmee weer compleet.

Bij VPTZ West-Brabant & Tholen bieden 55  vrijwilligers hulp en ondersteuning bij de mensen thuis, om daarmee de mantelzorgers van cliënten in de palliatieve terminale fase te ontlasten.

Ook worden we gevraagd in verzorgings-, verpleeghuizen en andere instellingen. “Laat niemand in eenzaamheid sterven” is de slogan van de Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg ( VPTZ) in de samenwerking met verpleeg- en verzorgingshuizen.

 

Lenny Verresen co (1)  Lenny       Monique Snepvangers (co) Monique

 

Het afscheidslied werd geschreven door Joke Frankhuijzen.

con2-web

con-1-web

 

Bestuurslid Marijke de Kraker hield een mooie speech aan het begin van de avond.

marijke-web