Nieuwe krachten

Ons team van vrijwilligers is op 25 oktober j.l. uitgebreid met 3 nieuwe geïnspireerde krachten. Op 25 oktober ontvingen zij hun introductietrainingscertificaat uit de handen van regiocoördinator Ellen van der Weijde en Joke Frankhuijzen.
Betty, Emas & Ludy worden van harte welkom geheten bij VPTZ West-Brabant & Tholen.

Vrijwilligers worden steeds belangrijker in de zorg aan mensen die stervende zijn. Bij deze zorg wordt nauw samengewerkt met de mantelzorgers en de beroepsmatige zorg. Bij VPTZ West-Brabant & Tholen werken nu zo’n 60 ervaren mensen aan deze taak.

Wil je samen met je naasten het best mogelijke uit die laatste periode halen dan kunnen de vrijwilligers van VPTZ daarbij helpen. De stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant & Tholen (VPTZ) bestaat meer dan 30 jaar en zolang al bieden onze vrijwilligers ondersteuning aan de mensen thuis.
Zo kan hun liefste wens, thuis overlijden, in vervulling gaan.

Nieuwe VPTZ-vrijwilligers Betty, Emas en Ludy

Tekst LJS

Thema-avond over Dementie

Een informatieve themabijeenkomst in de Binnentuin van TWB in Roosendaal op 10 oktober 2017

Coördinator Ellen van der Weijde heet de ongeveer 36 mensen welkom. Zij heeft nog een paar mededelingen en staat stil bij het wel en wee van onze vrijwilligers. Daarna introduceert zij Dirk-Jan Middelbeek.

Dirk-Jan is als specialist ouderengeneeskunde verbonden aan stichting tanteLouise en heeft veel ervaring met mensen die lijden aan deze ziekte.
Tijdens de avond blijkt wel dat hij mooi kan vertellen over de verschillende ingrijpende vormen van dementie.
Zijn verhaal wordt geïllustreerd met een powerpoint presentatie met mooie afbeeldingen en een verhaal uit het boek “De geheugen rover”.

Duidelijk is geworden dat dementie een verzamelnaam is allerlei vormen van aandoeningen waarbij de hersenen worden aangetast die zorgen voor een geleidelijke achteruitgang van iemands geestelijke gezondheid.
De bekendste vormen zijn: Alzheimer, Vasculaire dementie, Lewy Body dementie en frontaal kwab dementie.
Dik-Jan vertelt dat je eigenlijk spreekt van een ‘Syndroom’, wat inhoud dat er een vaste vorm van verschijnselen optreedt. Deze verschijnselen zijn: geheugenstoornis, afasie-apraxie-agnosie, beperking van het dagelijks leven en het komt vaker voor dan in een ‘delier’.

Naast allerlei cijfers/getallen geeft hij andere informatie zoals;
Dementie geeft een kortere levensverwachting. Men heeft nog maximaal 8 jaar te leven en dus is het een terminale ziekte.
Als de dementie snel/progressief komt gaat men ook eerder dood.
Mensen die in hun dementie apathisch worden hebben een kortere levensverwachting.

Over de begeleiding in de terminale fase zei Jan-Dirk:
Schrap alle overbodige medicijnen.
Observeer keel goed. Kijk, kijk, kijk. (ze kunnen vaak niet meer vertellen wat ze willen)
Neem de tijd voor contact.

We eindigden met een aantal vragen, waarbij blijkt dat je met name over euthanasie een avond kunt vullen.

Ellen sluit de avond af met een bedankje aan de spreker en de mededeling dat er een heel duidelijk leesbaar stuk is geschreven door coördinator Joke Frankhuijzen, over ‘communicatie bij dementie’.
Dit stuk is voor ieder opvraagbaar (email naar info@vptz-westbrabanttholen.nl).

Het was weer een leerzame en aangename ontmoeting, die traditiegetrouw werd besloten met een hapje en een drankje.

Tekst: Aad Joosten

De powerpoint presentatie is hier te downloaden