Gift van Cardano

Medio januari ontvingen wij een prachtig bericht van de zoon van één van onze vrijwilligsters.

Emile werkt bij Cardano, waar men bij een 10-jarig jubileum de mogelijkheid krijgt geld te doneren aan een goed doel dat men een warm hart toedraagt. Bij Cardano vinden ze het namelijk belangrijk bij te dragen aan de samenleving en iedereen hiervan bewust te maken hoe belangrijk dit is.

Hij heeft hier niet lang over nagedacht. Hij vindt dat zijn moeder prachtig werk doet bij de VPTZ West-Brabant & Tholen. Na het zien van de korte film die vorig  jaar gemaakt is –  en waar zijn moeder één van de geïnterviewde is –   besefte hij wederom wat een mooi vrijwilligerswerk zijn moeder doet. Voor hem reden genoeg om een mooi bedrag te schenken aan onze organisatie.

Wij als VPTZ West-Brabant & Tholen zijn vereerd met deze gift.  Wij zullen dit bedrag gebruiken voor deskundigheidsbevordering van onze vrijwilligers.

 

Nogmaals, heel hartelijk dank, Emile.