Ellen te gast in programma Cocktail.

In juni was Ellen (regiocoördinator) te gast bij Zuidwest TV in het programma Cocktail. In het programma komen partners van KBO Roosendaal aan het woord. Ellen heeft het belang van de mogelijkheden die VPTZ biedt onder de aandacht gebracht.

Huisartsen brievenpost

Huisartsen brievenpost

De bevolking wordt ouder, het aantal chronisch zieken neemt toe en veel patiënten willen graag thuis overlijden. Dit heeft als gevolg dat er steeds vaker een beroep op de huisarts zal worden gedaan voor het verlenen van palliatieve en terminale zorg. De huisarts heeft een langdurige relatie met een patiënt, het gezin en de omgeving. Het verlenen en coördineren van zorg bij een naderend levenseinde wordt dan ook vooral gedaan door de huisarts. Het verlenen van dit soort palliatieve en terminale zorg is vaak intensief. Het zijn persoonlijke trajecten waarbij er veel verantwoordelijkheid op de schouders van de individuele huisarts rust. Daarom is het belangrijk om als huisarts je eigen grenzen te kennen op het gebied van specifieke vakinhoudelijke kennis en persoonlijke, psychische of emotionele belasting.

VPTZ kan ondersteuning bieden door middel van het bieden van tijd, aandacht en ondersteuning van vrijwilligers aan de patiënt en diens mantelzorgers.

Om de mogelijkheden van VPTZ extra onder de aandacht te brengen is de uitrol van het project voor de huisartsenpraktijken gestart. Gedurende de komende maanden ontvangen de praktijken in West-Brabant en Tholen een informatiepakket met daarin o.a. folders voor cliënten en mantelzorgers. Deze pakketten worden door de vrijwilligers en coördinatoren bezorgd. Zij zijn tenslotte de beste ambassadeurs van VPTZ.

Bron: www.huisartsopleiding.nl