Skip to content

Cliënten en mantelzorgers

Cliënten en mantelzorgers

Wanneer de wens uitgesproken wordt, de laatste fase van het leven het liefste thuis of in een andere vertrouwde omgeving te willen doorbrengen, kunnen vrijwilligers van VPTZ daarbij helpen. Ze bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan mensen in de palliatieve terminale fase, hun naasten of mantelzorger(s). De vrijwilligers zijn er, als het er om gaat. Als sterven dichtbij komt. De ondersteuning door vrijwilligers van VPTZ kan de draagkracht van de mantelzorg aanvullen en versterken. Vaak brengen vrijwilligers vooral rust. Ze maken het mogelijk dat de mantelzorger een moment voor zichzelf kan nemen, naar de kapper kan gaan, boodschappen kan doen, in de wetenschap dat hun naaste in goede handen is. Vrijwilligers kunnen ook meegaan naar het ziekenhuis of ’s nachts helpen met waken in de laatste dagen.

Hulp aanvragen?

In principe kan iedereen een aanvraag doen voor hulp; een van de mantelzorgers of de zieke zelf. Soms komt een aanvraag van een thuiszorgmedewerker of de wijkverpleegkundige. Ook de huisarts en verpleegkundigen van het ziekenhuis weten VPTZ te vinden.

Thuis sterven’ is een reële wens. Tijdens een huisbezoek bekijken de coördinatoren van VPTZ met de cliënt en de familie hoe dit, samen met de thuiszorg praktisch te realiseren is. In de meeste situaties zullen de vrijwilligers van VPTZ hulp kunnen bieden.

VPTZ biedt zorg op maat, is flexibel en kan inspelen op snel wijzigende situaties. VPTZ West-Brabant & Tholen beschikt over zes coördinatoren die de hulpaanvragen aannemen. De continuïteit en kwaliteit van de hulp wordt door hen gecoördineerd en bewaakt.  VPTZ is 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar via telefoonnummer 06 514 980 69.

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Meer informatie?

Heeft u behoefte aan meer informatie of wilt u persoonlijk met een coördinator spreken? Bel: 06 514 980 69 of stuur een email naar info@vptz-westbrabanttholen.nl.

Hoe gaat de zorg van VPTZ in zijn werk?
De coördinator van VPTZ West-Brabant & Tholen zal binnen 24 uur na de aanvraag bellen en een afspraak maken voor een huisbezoek. Samen met de cliënt, familie en mantelzorger(s) wordt bekeken waaraan behoefte is en of hulp van een vrijwilliger (of meerdere vrijwilligers) een uitkomst kan bieden. Is de hulp zeer dringend, dan kan in sommige situaties direct een vrijwilliger worden aangeboden. Vaak horen we: “Hadden we jullie maar eerder gevraagd” of “Zonder de vrijwilligers was het onmogelijk geweest vader thuis te laten sterven”

U mag als mantelzorger best even uitrusten. Dan houdt u het langer vol!