Skip to content

Werkgebied

Werkgebied

VPTZ vrijwilligers komen bij de cliënt in huis. Tevens zijn wij te vinden in diverse zorginstellingen in de regio. De vrijwilligers van Stichting VPTZ West Brabant & Tholen zijn werkzaam in de thuissituatie in de gemeentes:

  • Etten Leur
  • Rucphen
  • Zundert
  • Steenbergen
  • Halderberge
  • Roosendaal
  • Bergen op Zoom
  • Woensdrecht
  • Tholen
  • Gedeelte van Moerdijk ( Fijnaart, Heijningen, Noordhoek, Standdaarbuiten, Willemstad)


We ondersteunen tevens cliënten in de terminale fase die in zorginstellingen verblijven.

VPTZ West-Brabant & Tholen werkt samen met diverse grote zorgorganisaties uit de regio.
Zo kunnen mensen ook intramuraal in de eigen beschermde omgeving blijven. Met alle aandacht en zorg, waardoor de kwaliteit in de laatste levensfase zo goed mogelijk wordt gewaarborgd. Er kunnen afspraken worden gemaakt om gespecialiseerde vrijwilligers intramuraal in te kunnen zetten, als waardevolle aanvulling op de verzorgenden en naasten.
De samenwerking met VPTZ biedt kansen voor het optimaliseren van de zorg in de laatste levensfase, in een soepele samenwerking tussen beroepskrachten, naasten en VPTZ vrijwilligers.

Heeft u interesse in wat VPTZ kan zorg kan bieden voor uw instelling? Stuur een email naar info@vptz-westbrabanttholen.nl.