Skip to content

Organisatie

Missie: ‘Er zijn, als het er om gaat’

De vrijwilligers van VPTZ bieden tijd, aandacht en ondersteuning, daar waar nodig en gewenst, aan een ieder in de laatste levensfase en diens naasten.

Visie

Om de missie te verwezenlijken wil VPTZ een dienstverlener zijn die:
klantgericht werkt en afgesproken kwaliteit levert;
een thuis is voor goed opgeleide en gemotiveerde vrijwilligers;
een bron van kennis en ervaring is op het gebied van palliatieve en terminale zorg;
een efficiënte bedrijfsvoering heeft.

De Stichting

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant & Tholen (VPTZ) is opgericht in 1986 en uitgegroeid tot een vrijwilligersorganisatie met ongeveer 60 enthousiaste vrijwilligers. De vrijwilligers worden voornamelijk ingezet in de thuissituatie van onze cliënten en/of hun mantelzorgers. De vrijwilligers worden ingezet en ondersteund door een team van vijf vrijwillig coördinatoren. Daarnaast is er ondersteuning van twee -onbetaalde- ict-ers en een social media specialist.

VPTZ streeft waar mogelijk naar samenwerking. Ook in verpleeg- en verzorgingshuizen brengen veel mensen hun laatste levensfase in eenzaamheid door. VPTZ sluit daarom samenwerkingsovereenkomsten met intramurale organisaties.

Samenstelling Bestuur

Voorzitter: Jolanda Roelands
Penningmeester: René van den Broek
Bestuurslid: Yvonne van Trier
Bestuurslid: Vivian van Raaij
Bestuurslid: vacature

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

De regiocoördinator (32 uur) en kantoorcoördinator (24 uur) worden beloond volgens de cao VVT 2023.