Vrijwilligers

Wat doet de vrijwilliger?

  • Er zijn, als het er om gaat
  • Ondersteunt de mantelzorger(s) door even de taken van hen over te nemen
  • Biedt een luisterend oor, een helpende hand. En indien gewenst emotionele ondersteuning
  • Helpt bij de praktische zorgverlening, met eten en drinken. Vrijwilligers nemen niet het werk over van de thuiszorg, ze bieden aanvullende zorg.
  • Waakt bij de cliënt
  • Heeft tijd om aandacht te geven aan de cliënt
  • De mantelzorgers kunnen op adem komen in de wetenschap dat de zieke in goede handen is

Interesse om ook vrijwilliger te worden?

Vrijwilliger zijn bij VPTZ West-Brabant & Tholen, dat word je niet zomaar. Je maakt deel uit van een keten collega-vrijwilligers en professionele hulpverleners. Liefde voor je medemens is uiteraard een belangrijke eigenschap. Je neemt mensen zoals ze zijn. Dat vraagt om een open houding. Je stelt jezelf in dienst van de cliënt en mantelzorger(s). Palliatieve en terminale zorg vraagt om rust. Dit is meestal je grootste bijdrage.

Vrijwilligerswerk voegt ook iets toe voor jou persoonlijk. Door je inzet voor de VPTZ en daarbij deelnemend aan de introductiecursus en bijeenkomsten, kun je nieuwe talenten ontwikkelen. Je voelt dat je deel uitmaakt van een hecht netwerk.

De organisatie stelt voorwaarden aan vrijwilligers, zij zijn het visitekaartje van de Stichting. Daarom wordt er tijdens een kennismakingsgesprek gevraagd naar je eigen gezondheid, inzetbaarheid en of je gebruik kunt maken van een auto en computer.

Ben je geïnteresseerd? Wil je meer informatie? Bel 06 514 980 69 of stuur een email naar info@vptz-westbrabanttholen.nl.

We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.