Skip to content

Vrijwilligers

“Er zijn, als het er om gaat”

 

Wij verwelkomen nieuwe vrijwilligers voor één jaar en/of voor een langere periode

Palliatieve en terminale zorg vraagt vaak om rust. Vrijwilligers van VPTZ zijn er om te ontlasten, de zorg over te nemen, rust te brengen en vooral om er te zijn voor diegene die zorg nodig heeft. Zo kunnen familie en/of mantelzorgers op adem komen en daardoor de zorg voor hun naaste langer volhouden.

Gezien de toename van het aantal aanvragen zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wij bieden de mogelijkheid om gedurende één jaar te ervaren hoe het is om vrijwilliger te zijn bij VPTZ West-Brabant & Tholen.

 

Wat brengt het jou?

  • Verdieping, verrijking en ontmoeting met de ander;
  • Het gevoel dat je er voor mensen kunt zijn in hun laatste levensfase (zowel voor cliënt als mantelzorger);
  • Deskundigheidsbevordering op het gebied van palliatieve zorg (cursussen, bijeenkomsten);
  • Onderdeel uitmaken van een groep met mooie mensen;
  • De mogelijkheid om gedurende één jaar te ervaren vrijwilliger te zijn bij VPTZ (als onderdeel van het project ‘vrijwilliger voor één jaar’).


Het werk van onze vrijwilliger

De rol van de vrijwilliger is niet vastomlijnd. De wensen van de cliënt en diens naaste omgeving vormen het uitgangspunt. Dat vraagt om een open houding en om de mensen te accepteren zoals ze zijn.

Zorgen voor een naaste in de laatste levensfase kan zwaar en ingewikkeld zijn. Niet alleen fysiek, maar vooral ook emotioneel. Als vrijwilliger ben je er voor de ander in de laatste levensfase. Natuurlijk is er interne professionele begeleiding en vinden er regelmatig bijeenkomsten plaats om ervaringen te delen.

 

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

We zien jou als iemand die:

Interesse om ook vrijwilliger te worden?


Neem contact met ons op via 06 514 980 69 of stuur een e-mail naar info@vptz-westbrabanttholen.nl.