VPTZ West-Brabant & Tholen ontvangt cheque voor scholing

Namens de stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West Brabant & Tholen (VPTZ)  mochten regiocoördinator Ellen van der Weijde en coördinator Gonny Assenberg vorige week een cheque van € 760 in ontvangst nemen uit handen mevrouw I. Coenen en de heer M. Terol, vertegenwoordigers van Monuta. Het bedrag is beschikbaar gesteld uit het Monuta Charity Fund. Uit dit fonds worden initiatieven ondersteund die erop gericht zijn om mensen te helpen die een dierbare hebben verloren.

De vrijwilligers van VPTZ verlenen daar waar nodig en gewenst, tijd aandacht en ondersteuning aan ieder in de laatste levensfase en diens naasten. “Er zijn” is de missie van VPTZ. De vrijwilligers bieden aanvullende zorg. De wensen van de cliënt en de mensen uit zijn/haar omgeving vormen daarbij het uitgangspunt. De vrijwilligers van VPTZ zijn gemotiveerde, goed opgeleide mensen. Voor de inzet van een VPTZ-vrijwilliger is géén zorgindicatie nodig en deze is kosteloos voor de cliënt.

Binnen de palliatief terminale zorg neemt rouw rondom een overlijden een onmiskenbare plek in. Het doel van het aanbieden van nazorg is in de eerste plaats om nabestaanden te helpen om op eigen wijze te gaan rouwen. Daarnaast stelt het de coördinator en vrijwilligers in staat om de zorgverlening goed af te ronden.

Dit geldbedrag maakt het mogelijk dat vier vrijwillige coördinatoren de cursus Nazorg kunnen volgen, die door het landelijk steunpunt van VPTZ wordt georganiseerd. VPTZ  is blij te kunnen investeren in kennis die haar coördinatoren in staat stelt (nog) betere zorg te bieden aan de cliënt.