Mondkapjes donatie ACT commodities Group

Alle VPTZ organisaties die zijn aangesloten bij VPTZ Nederland hebben een pakket van 600 mondkapjes voor hun vrijwilligers ontvangen. Deze donatie wordt mogelijk gemaakt door ACT commodities Group. Logistiek dienstverlener Fox Group zorgt ervoor dat de mondkapjes bij de VPTZ-organisaties worden bezorgd. Deze gift draagt eraan bij de dat 12.000 vrijwilligers ook in deze corona-tijd mensen in de laatste levensfase kunnen bijstaan. VPTZ Nederland én de leden zijn dan ook erg dankbaar voor dit fantastische kerstpakket in deze bijzondere tijd. De organisaties zien dit als een waardevolle blijk van waardering en ontvangen de mondkapjes met open armen: “Een prachtige gift, erg sympathiek en bemoedigend in deze tijd. Wij gebruiken veel mondkapjes per week, dus dit is een zeer welkome aanvulling!”

Gift van Cardano

Medio januari ontvingen wij een prachtig bericht van de zoon van één van onze vrijwilligsters.

Emile werkt bij Cardano, waar men bij een 10-jarig jubileum de mogelijkheid krijgt geld te doneren aan een goed doel dat men een warm hart toedraagt. Bij Cardano vinden ze het namelijk belangrijk bij te dragen aan de samenleving en iedereen hiervan bewust te maken hoe belangrijk dit is.

Hij heeft hier niet lang over nagedacht. Hij vindt dat zijn moeder prachtig werk doet bij de VPTZ West-Brabant & Tholen. Na het zien van de korte film die vorig  jaar gemaakt is –  en waar zijn moeder één van de geïnterviewde is –   besefte hij wederom wat een mooi vrijwilligerswerk zijn moeder doet. Voor hem reden genoeg om een mooi bedrag te schenken aan onze organisatie.

Wij als VPTZ West-Brabant & Tholen zijn vereerd met deze gift.  Wij zullen dit bedrag gebruiken voor deskundigheidsbevordering van onze vrijwilligers.

 

Nogmaals, heel hartelijk dank, Emile.

 

Jaarverslag 2019

Met veel genoegen bieden wij u hierbij het jaarverslag 2019 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant & Tholen aan.

Ook in het afgelopen jaar hebben onze vrijwilligers zich ervoor ingezet onze missie, kort samengevat: ‘Er zijn’ voor cliënten en mantelzorgers, te verwezenlijken. Dat gebeurde zowel bij de mensen thuis als in zorginstellingen, waar wij vaak waken.

Klik hier om dit verslag in te zien.

De vrijwilligers en het bestuur van VPTZ West-Brabant & Tholen wensen u veel leesplezier.

 

Ontzorgen in corona-tijd

De dienstverlening van VPTZ West-Brabant & Tholen blijft beschikbaar, ondanks de corona-crisis.

Bij inzetten worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd. Voor vrijwilligers in de zorg gelden in principe dezelfde maatregelen als voor de beroepszorg. Per aanvraag wordt in nauw overleg met de cliënt en naasten gekeken wat de mogelijkheden zijn.

Ook intramuraal kunnen we inzetten, in ziekenhuizen, in verpleeg- en verzorgingscentra.

VPTZ-vrijwilligers waken maximaal 3 nachten in de stervensfase.

Juist in deze tijd kan extra tijd, aandacht en ondersteuning door vrijwilligers een belangrijk verschil maken.