Belevingsmonument Roparun

Vrijwilligers hebben op 24 en 25 mei bij de doorkomst van de Roparun teams het belevingsmonument  in de Burgemeester Stulemeyerlaan in Bergen op Zoom bemand.

Men kan daar foto’s en kaartjes kan ophangen, wensen uitdragen, lichtjes ontsteken en bloemen wegleggen.

Er is ook een namenwand ter herdenking. Medewerkers van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant & Tholen (VPTZ) waren aanwezig ter ondersteuning.

Er werd veel gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om stil te staan bij diegenen die de strijd tegen kanker hebben moeten opgeven en voor hen die daar om verlegen waren was er tijd voor een praatje en een arm op de schouders.

Deze herdenkingsplek is een warme plek voor velen!

Bloemen           Druk

 

 

Tekst en foto’s: Louise Smit

Het laatste woord

Door Gijsbert van ES

Boekbespreking door Annemarie van der Kraats

In het NRC Handelsblad is van maart 2011 tot maart 2013 wekelijks de rubriek
HET LAATSTE WOORD te lezen geweest. Dit boek is een bundeling van een aantal afleveringen uit deze rubriek. Mensen die aan het einde van hun leven zijn gekomen, vertellen hierin hoe zij dit beleven en terug kijken op hun leven.

Het mooie van dit boek is, naar mijn mening, dat het heel verschillende mensen aan het woord laat. Mensen van verschillend leeftijden en geloofsovertuigingen en levensvisies komen aan bod. Ik vind het heel mooi om te lezen hoe de mensen hun gedachten over leven en sterven onder woorden brengen. Het mooie van dit boek is ook dat dit zonder oordeel van de schrijver opgetekend is.

Het is een boek, dat met respect vertelt wat mensen in hun laatste levensfase bezig houdt. Zoals op de kaft staat: “Het gaat helemaal niet over de dood, het is een ode aan het leven.”

Eigenlijk wil ik het boek niet meer inleveren. Het is een boek ‘om te hebben’, om er af en toe nog eens in te kijken, een verhaal terug te lezen en te leren van de wijsheid van mensen in hun laatste levensfase.

Grote vergadering mei VPTZ West-Brabant & Tholen

Op 12 mei j.l. is in de prachtige locatie van TWB (Thuiszorg West-Brabant) de grote vergadering gehouden.

Op deze avond zijn twee workshops geleid door mensen van stichting SDW over terminale zorg voor mensen met een beperking en René Coppieters van GGZ WNB, deze heeft vooral verteld over palliatieve zorg in een psychiatrische instelling. De avond was een groot succes en de vrijwilligers gaan met vernieuwde kennis huiswaarts.

Première Café Doodgewoon West-Brabant

Op donderdag 18 juni is het zover. De première van Café Doodgewoon in West-Brabant. VPTZ West-Brabant & Tholen en het Netwerk Palliatieve Zorg organiseren 5 maal per jaar thema-avonden, waarbij op een informele manier professionele zorgverleners en vrijwilligers met elkaar in contact kunnen komen en ervaringen rondom palliatieve zorg uitwisselen. Dit gebeurt de ene keer aan de hand van een ervaringsdeskundige, de andere keer door middel van bijvoorbeeld een film of toneelstuk. De thema’s zijn wisselend, maar de palliatieve cliënt staat altijd centraal. Hulpverleners, mantelzorgers, vrijwilligers, cliënten en belangstellenden zijn welkom.

Op 18 juni houdt theatermaakster Nicoline van de Beek een pleidooi voor integere aandacht. Zij doet dit met een toneelvoorstelling over werken in de palliatieve zorg. Daarna is er ruimte en tijd voor interactie en gesprek. De avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

In 2015 vindt ook op 17 september en 19 november, de derde donderdag van de maand, een Café Doodgewoon plaats. In 2016 staan de data 18 februari en 21 april genoteerd.

Aanmelden hoeft niet, maar mág wel, via info@vptz-westbrabanttholen.nl

Er zijn geen kosten aan verbonden

Locatie: de Binnentuin van Thuiszorg West-Brabant, Thuiszorg met aandacht, Belder 2-4, 4704 RK in Roosendaal

Tijd: van 19.00 tot 21.30 uur

 

Tekst: Louise Smit