Een open dialoog – Café Doodgewoon

Op 13 juli hadden wij de Stichting Stem te gast. Elk stervensproces is uniek, én er zijn ook herkenbare manieren waarop mensen hun eigen einde benaderen. Ze noemen dat leefstijlen bij sterven en ze zijn geldig voor zowel de patiënten als, uiteraard, voor onszelf als zorgverleners.

Door het volgen van deze workshop werden mensen zich bewuster van herkenbare patronen in hoe mensen zich verhouden tot hun stervensproces. Bv. rond de vraag: bij welke mensen is vroegtijdige zorgplanning (ACP) nu appeltje – eitje en bij welke mensen moeten we nu juist een andere toon kiezen? Bert Buizert gaf een boeiende presentatie over wanneer en hoe je dit ter sprake kunt brengen, rekening houdend met de verschillende types:

• vertrouwend
• sociaal
• rationeel
• proactief
• onbevangen

Als je weet met welk type cliënt je te maken hebt zal het eenvoudiger zijn om tijdens je werk het gesprek op de bij hem/haar passende manier te voeren en zo “de neuzen dezelfde kant op te krijgen”.
Dit werd toegelicht met behulp van casus-besprekingen, gekoppeld aan bovengenoemde typeringen. Acteur Oscar Geitenbeek nodigde hiervoor steeds één van de aanwezigen uit. Hij typeerde op een treffende manier de verschillende karakters. Het sociale type zal bv. naar JOU informeren, want dan wordt er niet over hem/haar gepraat.

Alle types werden toegelicht in een powerpoint-presentatie. De Power Point van Stichting STEM is te downloaden via de website www.doodgewoonwestbrabant.nl.