Café Doodgewoon: leren mee zwemmen in de stroom van een ander

Mee zwemmen in de stroom van een ander

Veel zorgverleners in West-Brabant hebben het al gehoord via hun sociale netwerk. Sinds april 2015 organiseren Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg  West-Brabant & Tholen en het Netwerk Palliatieve Zorg Roosendaal, Bergen op Zoom en Tholen ‘Café Doodgewoon’ bij TWB  in Roosendaal. Aan de hand van thema-avonden worden zorgverleners met elkaar in contact gebracht en kunnen ervaringen in de palliatieve zorg worden uitgewisseld. Ook ervaringsdeskundigen en geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Interactie

Gonnie Jansen werkt met mensen in de laatste periode van hun leven en houdt openhartige interviews met ongeneeslijk zieke  mensen die sterven bespreekbaar willen maken. Aan de hand van haar  filmreeks  zijn op 17 september onderwerpen aan bod gekomen als: loslaten, eerlijkheid en op de eigen manier mogen sterven. Bemoederen en handjes vasthouden wordt niet door iedereen op prijs gesteld. Uit het live telefoongesprek met een nog jonge vrouw wordt duidelijk dat zij juist de leuke dingen uit het leven van alle dag wil horen. De filmfragmenten uit de doodgewone gesprekken roepen mooie gespreksstof op.

Gesprekjes

Veel mensen willen de dood bespreekbaar maken en zij plannen hun eigen afscheid tot in de puntjes. Voor hulpverleners is het zaak te leren ‘mee zwemmen in de stroom van een ander’ zoals een van de deelnemers het benoemt.

Het volgende Café Doodgewoon is op de derde donderdag in november, 19 november, zelfde plaats, zelfde tijd: TWB, Belder 2-4, Roosendaal, binnenlopen vanaf 19.00 uur. Aansluitend wordt de film “Er mot helemaal niks” gedraaid, over drie ernstig zieke  heren die de laatste fase van hun leven in Hospice ’t Clarahofje te Goes doorbrengen. Coördinator Jacomien Marinussen zal de film inleiden en na afloop vragen beantwoorden.

Je kunt jezelf al aanmelden voor deze bijeenkomst via info@vptz-westbrabanttholen.nl.

Kaarten

 

Met hart en ziel

Tijdens de extra feestelijke vergadering van VPTZ West-Brabant & Tholen staan collega vrijwilligers, coördinatoren en bestuur uitbundig stil bij het feit dat Nelly van Melick 25 jaar vrijwilliger is bij onze organisatie voor palliatieve terminale zorg. Met hart en ziel staat zij achter het vrijwilligerswerk bij VPTZ. 25 jaar lang helpt zij mensen om het sterven thuis tot een goed einde te brengen. In hun eigen omgeving, met het vertrouwde uitzicht op de tuin. Bescheiden en betrokken. Ook zorgt Nelly voor kaarten naar collega’s, voor hen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken of ziek zijn en unieke cadeaus.

Nelly wordt toegezongen met een voor haar door Joke Frankhuijzen geschreven lied op de wijs van “Wild Rover”.

Nelly 3 web

Een grote bos bloemen, een prachtig beeld en een ‘afterparty’ maken de avond compleet.

Nelly 7 2        Nelly 10 web

Vrijwilligers zijn wij bij VPTZ.

Cliënten begeleiden, gesprekken aan ’t bed.

Vertrouwen ontvangen, hen helpen in nood.

Een licht laten stralen, in ’t zicht van de dood.

Nelly 2 web