Ronald van Nordennen bij Café Doodgewoon West-Brabant

Specialist ouderengeneeskunde Ronald van Nordennen gaat op donderdagavond 16 juni a.s. bij Café Doodgewoon West-Brabant over het thema Euthanasie bij Dementie een interactieve lezing verzorgen.

De laatste jaren krijgt het onderwerp palliatieve zorg bij mensen met dementie steeds meer aandacht. Dit is ook terecht, want mensen met dementie en hun naasten hebben goede zorg nodig in deze soms moeilijke periode in het leven. Het onderwerp euthanasie bij dementie maakt onderdeel uit van deze palliatieve zorg. Hier zijn veel onduidelijkheden over en de verwachtingen vanuit mensen met dementie en hun naasten rondom euthanasie bij dementie kloppen niet altijd met de wetgeving die wij in Nederland kennen.

Deze avond zullen we hier op ingaan en het onderwerp verder verkennen waarbij veel ruimte is voor vragen.

Datum: 16 juni 2016, tijd: 19.30 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur en de toegang is gratis.

Locatie
De Binnentuin van TWB
Belder 2-4, 4704 RK Roosendaal

Waarom Café Doodgewoon West-Brabant? Aan de hand van thema-avonden willen we formele en informele zorgverleners met elkaar in contact brengen, ervaringen laten uitwisselen en informatie delen rondom palliatieve zorg. Ook geïnteresseerden in de palliatieve zorg en mantelzorgers zijn welkom.

Voor toekomstige onderwerpen zie www.doodgewoonwestbrabant.nl

Aanmelden hoeft niet maar mág wel: cafe@doodgewoonwestbrabant.nl

Organisatie
Netwerk Palliatieve Zorg Roosendaal, Bergen op Zoom en Tholen en VPTZ West-Brabant & Tholen

 

Ik wens je de tijd

Ik wens je geen rijkdom en vele talenten

Ik wens je een léven van tijd en momenten

Momenten van vreugde, momenten heel stil en tijd om te zien wat je ziel van je wil

Ik wens je de tijd om te doen en te denken, niet alleen voor jezelf, maar ook om te schenken 

Ik wens je de tijd, niet voor haasten en rennen, maar tijd om je blijdschap en rust te herkennen

Ik wens je de tijd, niet om leeg te verdrijven

Ik wens dat veel tijd je nog over mag blijven, als tijd voor verwondering en tijd voor verblijden  in plaats van de tijd op de klok zien verglijden

Ik wens je de tijd om naar sterren te grijpen en tijd om te groeien en tijd om te rijpen 

Ik wens je de tijd weer te hopen, te minnen, geen tijd te verliezen, maar tijd te gewinnen

Ik wens je de tijd toe jezelf te ontwaren elk uur, elke dag als geluk te ervaren 

Ik wens je de tijd ook om schuld te vergeven

Ik wens je jouw tijd toe, je tijd om te leven.

 

Door: Elli Michler

Uit: ‘dir zugedacht’