VPTZ West-Brabant &Tholen heeft drie nieuwe vrijwilligers

VPTZ-vrijwilligers zijn er om mensen in hun laatste levensfase en hun naasten te ondersteunen. Het verzorgen van een geliefde in die periode is zwaar, ook al is er hulp van de huisarts en thuiszorg. Als het levenseinde nadert, wordt de zorg over het algemeen intenser en intensiever.

De VPTZ-vrijwilligers kunnen snel inspelen op hulpvragen. Zij bieden hulp bij mensen thuis, maar ook in diverse woonzorgcentra. Alle vrijwilligers hebben een Introductiecursus gevolgd en worden voortdurend bijgeschoold. De meeste vrijwilligers hebben een zorgachtergrond of zijn ervaringsdeskundigen. Ze hebben zelf een dierbare verloren en weten daardoor hoe dat voelt, maar hebben ook geleerd om dat eigen verlies in een context te plaatsen. 

Bij VPTZ West-Brabant & Tholen zijn we zeer blij Marloes, Maria en Bernadette te mogen verwelkomen. Zij hebben op 15 april 2015 de introductietraining met succes afgerond. Met deze training word je als vrijwilliger goed voorbereid op het werk dat je gaat doen voor VPTZ. Je ontdekt wat het werk inhoudt, wat je zoal tegen kunt komen en wat er van jou wordt verwacht. Je wordt nog meer gemotiveerd om je voor dit prachtige werk in te zetten.

Roparun Bergen op Zoom en de Gemeente sponsoren VPTZ

De Gemeente Bergen op Zoom en Stichting Roparun Bergen op Zoom hebben een deel van de geldprijs behorende bij de 3e Roparunstad 2014 beschikbaar gesteld aan de stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant & Tholen. Met dit geld worden diverse opleidingen gefinancierd ten behoeve van vrijwilligers, zodat zij in staat zijn zo optimaal mogelijk cliënten en hun naasten te ondersteunen en iets extra’s te bieden. Op donderdag 16 april 2015 werd in Hotel Grand Café Hotel De Bourgondiër de officiële uitreiking verzorgd. Voorzitter Bram Klijnsma van het bestuur van VPTZ West-Brabant & Tholen bedankt de gemeente en Stichting Roparun Bergen op Zoom van harte.

 

Een nieuwe folderreeks

VPTZ West-Brabant & Tholen heeft een nieuwe folderreeks.

Een folder is gericht op cliënten en hun mantelzorgers, een andere voor mensen die geïnteresseerd zijn in het vrijwilligerswerk en een derde voor particulieren, serviceclubs, charitas instellingen of bedrijven die het VPTZ werk graag willen sponsoren.

Een folder voor cliënten en mantelzorgers.

Een folder voor vrijwilligers

En een folder voor sponsors.

Wilt u graag een of meerdere folders ontvangen? Laat het ons weten!

Stuur een mailtje naar info@vptz-westbrabanttholen.nl of bel met 06 514 980 69; de folders worden zo gauw mogelijk naar u opgestuurd.