Gedicht: Zonder woorden

Zonder woorden

 

Jouw ogen

zoeken op mijn gezicht

naar woorden, vragen

die mijn mond niet meer kan uitspreken

en zo mijn gedachten

niet onder woorden kan brengen

 

Verdriet en pijn

vinden een weg, via mijn ogen

Een traan die over mijn wangen,

langs mijn mondhoek glijdt

waar het puntje van mijn tong

de zilte smaak waarneemt

 

De onmacht uit zich in mijn gebalde vuisten!

Frustratie en woede…

Ze bedaren bij de aanblik

van zorgen, de liefde in jouw ogen

Ik besef dat ook jij, in jóuw onmacht,

ook niet kan raden

wat míjn gedachten zijn

Ik wilde maar dat jij ze, als in een boek

allemaal zou kunnen lezen.

 

Zodat alles wat ik nog wil zeggen

je nog zo graag zou willen vertellen

jou zal troosten, als

zoals nu, mijn woorden

straks ook ík, er niet meer zal zijn.

 

Tekst

Rianne Uijtdewillegen

 

Café Doodgewoon, Er mot helemaal niks

‘Er mot helemaal niks’…

Op donderdag 19 november 2015 wordt in Café Doodgewoon de documentaire Er mot helemaal niks getoond. De documentaire van filmmaker Joop Menting laat u een blik werpen in het dagelijkse leven binnen hospice Het Clarahofje in Goes. Hij volgt drie bewoners die, hoewel zij allen in de laatste fase van hun leven zijn, daar heel verschillend tegenaan kijken, mee omgaan.

Margreet Weisfelt en Leonie Ton, respectievelijk als vrijwilliger en verpleegkundige verbonden aan hospice Het Clarahofje, vertellen over de documentaire: “De film is gemaakt in 2013. We wisten eerst helemaal niet of het ging lukken. Het is filmmaker Joop Menting, een heel grote man met een grote camera, wonderwel gelukt zich als het ware ‘onzichtbaar’ te maken, waardoor de beelden heel natuurlijk overkomen.” De sfeer binnen het hospice, de karakterverschillen van de mannen die gevolgd worden.

20151119 CD

Wat opvalt, is de grote mate van respect waarmee de medewerkers in het hospice omgaan met de bewoners. Alles is mogelijk: een frietje eten, een kroketje en een eitje bij het ontbijt. Er zijn beelden van een feestje van aardbeien. De benadering van de bewoners, de betrokkenheid bij hun familieleden, alles gebeurt in alle rust. Een voorbeeld: op het moment dat er een overledene aanwezig is in het hospice staat er een kaars, brandend in een smaakvolle lantaarn, bij de deur. Ze deden dit voor het eerst toen een van de vrijwilligers in het hospice was overleden. Daarna zijn ze het zo blijven doen.

De documentaire

Drie mannen worden in de film gevolgd. Een van hen, een 78-jarige man heeft nog alle hoop, je ziet hem fanatiek bezig met de fysiotherapeut. De bleke, broodmagere, ínwitte benen willen hem nog niet dragen. Maar hij wil het liefst binnen een paar weken of maanden het hospice lopend weer wil verlaten. Waar de 86-jarige oud-gemeenteambtenaar het allemaal het liefst zo snel mogelijk achter de rug heeft: ”Ik heb goed geslapen, maar ik was het liefst helemaal niet wakker geworden.” De derde man, een vrijbuiter: ”Ik heb vroeger alles gedaan wat God verboden had”, koestert het leven en de nabijheid van zijn zoons.

In de documentaire komt ‘het leven van alledag’ naar voren. En kopje koffie, een krantje, een pijpje wordt gestopt. Een vrijwilliger doet een dansje: hak en teen, hak en teen… Meneer krijgt een van zijn zussen op bezoek: ”Het maakt je wel verdrietig hoor, als je elkaar zo moet loslaten.”

Door de film heen worden prachtige zinnen uitgesproken:

  • Je mot blij zijn dat ze voor je zorgen
  • De realiteit onder ogen zien
  • ‘Het gaat goed met mij hoor’, meneer zit in een tillift, grote zwarte schaduwen onder zijn ogen.
  • ‘Kan wat voor u doen? De man zit gebogen, zijn hoofd verborgen in zijn grote handen, hij zucht…
  • Een pleister wordt van de schouder verwijderd. Een broodmagere rug. Met respect wordt de man, met heel zachte bewegingen gewassen. Bij het tanden poetsen zie je dat hij moe is, maar zich beter voelt.
  • Er wordt gesproken over palliatieve sedatie, het wijzigen van pijnbestrijding
  • ‘Ik blijf tot het laatst bij je hoor pa, als je dat maar weet.’

Heel ontroerend, de drie zoons en een kleinzoon die waken bij hun vader en opa. Er is oogcontact. Ze laten een briefje zien wat ze in zijn huis gevonden hadden: ‘Als er wat gebeurt: Faitfull one van Cliff Richard.

De mond wordt bevochtigd met een soort sponslolly. De sfeer die tijdens het waken in de kamer hangt is haast tastbaar. De man die zijn laatste adem uitblaast. ‘Zeg maar dag tegen opa.’ De tranen in de ogen. Het lichaam wordt met zachte gebaren gewassen en aangekleed. De baar met de kist rijdt, vergezeld van de zoons, langs de lantaarn met de brandende kaars.

Het blijft stil nadat de film is afgelopen. Iedereen moet het even tot zich door laten dringen. Ellen verzoekt de aanwezigen om in viertallen bij elkaar te gaan zitten, even aan elkaar te vertellen wat de film u heeft gedaan. Een geroezemoes van stemmen, gedempt. Later als er wat fris of een wijntje is geschonken willen sommigen hun verhaal wel delen.

Deze avond, die georganiseerd werd door Netwerk Palliatieve Zorg Roosendaal, Bergen op Zoom en Tholen en VPTZ West-Brabant & Tholen is zeker weer een geslaagde avond geweest.

 

Tekst:

Rianne Uijtdewillegen

 

 

In gesprek met Joop, vrijwilliger

In gesprek met…   

Joop

12 november 2015: Joop maakt een relaxte indruk als ik hem ontmoet in zijn huis in het mooie plaatsje Tholen. Hij vertelt over zijn vrijwilligerswerk, hoe hij vrijwilliger is geworden bij VPTZ en hoe hij dat ervaart. Een leuke ontmoeting, een goed gesprek.

Joop is getrouwd met Hanneke, hun twee volwassen kinderen zijn ‘de deur uit’. Joop is verpleegkundige, al is hij inmiddels met pensioen. “Zoiets blijf je gewoon.” Joop werkte 38 jaar in de psychiatrische zorg op Vrederust. Daarna als ZZP-er in de thuiszorg. Hij was al eerder vrijwilliger voor de VPTZ. Het leek hem, als tegenwicht op de zware situaties die hij in zijn werk als professional tegenkwam, wel mooi. Maar hij maakte zoveel uren, 24-, en 48-uurs diensten waren niet ongewoon, dat het tot een inzet voor VPTZ eigenlijk niet kwam. Later heeft hij zich opnieuw aangemeld en ‘plechtig’ beloofd dat hij nu echt ‘met pensioen’ is.

?????????????

Het verschil tussen professioneel verpleegkundige en een inzet als VPTZ-vrijwilliger zit vooral in de verantwoordelijkheid.

Joop: “Die professionele verantwoordelijkheid zit bijvoorbeeld in het feit dat je betaald wordt. Je hebt dan ook andere taken. Je mag en móet handelingen verrichten. Denk daarbij aan het aanbrengen van morfinepleisters, een injectie geven, medicatie toedienen. Je werkt vaak in een vast team. Maar gevoelsmatig is de verantwoordelijkheid toch wel het grootste verschil. Nu ik vrijwilliger ben moet ik er wel op letten, dat ik daar ben als vrijwilliger. Dat die handelingen nu niet meer mijn taak zijn. Natuurlijk heeft het nog wel mijn interesse, maar het is anders.”

Een van de belangrijkste dingen die hij als vrijwilliger nodig heeft vindt Joop toch wel de informatie. Natuurlijk krijgt hij als hij naar een cliënt toegaat, naam en adres van de cliënt. Namen van mensen, mantelzorgers en hoe je die kunt bereiken. Wat verwacht de cliënt van je en wat kan je voor de cliënt betekenen. Joop: “Uitgangspunt is altijd de cliënt. Ik sta dan ook overal voor open. Boodschappen doen, de hond uitlaten. Ik doe wat ik tegenkom, mits dat niet botst. Ik besef natuurlijk dat dit niet voor iedere vrijwilliger geldt en/of mogelijk is.”

Ervaren en loslaten

Tijdens het werk als VPTZ-vrijwilliger wordt je wel steeds met leed geconfronteerd.

Joop: “ Ook al heb ik daar ervaring mee, ik zie het wel, het doet wat met me. Je ziet dat het leven zómaar anders kan worden. Loslaten, dat doe ik vooral door heel bewust met mijn cliënt bezig te zijn. Op het moment daar ben je er voor de volle 100% voor je cliënt. Daardoor kan je het ook beter loslaten. En ook ‘delen’, dat helpt ook. Het woord zegt het al, delen = halveren, praat erover. Ik heb standaard even contact met de coördinator.

De organisatie VPTZ, daar voelt Joop zich goed bij. Joop: “Er is een landelijk bestuur, er is structuur, er zijn richtlijnen en protocollen waarin staat wat wel en niet mag. In het land is de organisatie verdeeld in regio’s waar de coördinatoren de belangrijke schakels zijn naar de vrijwilligers toe. Zij hebben ook onderling minimaal maandelijks contact met elkaar. Het is goed om als vrijwilliger voor zo’n organisatie te werken. En dan de vrijwilligersdag die ons aangeboden werd in juli, de dag op het eiland Tiengemeten, dat was zo’n mooie dag om mee te maken. Dat waardeer ik echt.”

Binnen VPTZ is veel gelegenheid tot scholing. Ik vroeg hem wat volgens hem, als verpleegkundige, nog interessant zou kunnen zijn voor de vrijwilligers.

Joop: “Volgens mij hebben de vrijwilligers een redelijk goed beeld van kanker. Van de symptomen zoals pijn, misselijkheid. Zij realiseren zich goed wat de beperkingen voor de cliënt zijn. Er worden regelmatig cursussen gegeven, bv. til- en transfertechnieken, dat is heel goed, ook voor de vrijwilliger zelf. Wat ik zelf wel interessant vind voor de vrijwilligers, is om enige bekendheid te hebben met het fenomeen BDE, een ‘bijna-doodervaring’. Door het succesvol kunnen behandelen bij bijvoorbeeld hartinfarcten, overleven nu mensen die dit vroeger zeker niet hadden gedaan. Daardoor komen bijna-doodervaringen nu vaker voor. Voor de patiënt, die vaak niet weet wat hem is overkomen, is het moeilijk om hierover te praten. ‘Wordt ik geloofd?’ zal hij zich afvragen. Dan zou het mooi zijn als onze vrijwilligers daar iets over zouden weten.”

Verder verwacht Joop dat er steeds vaker een beroep op de vrijwilligers van VPTZ gedaan zal worden. Joop: “Ook in andere typen van zorg, zoals psychiatrische zorg en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Men moet dat dan heel goed bekijken, overwegen. De vrijwilligers ook goed begeleiden en altijd de afweging maken of de zorg wel of niet gegeven kan en zal worden.”

Aan het einde van ons gesprek vraag ik: “Wie ís Joop Groeneveld?” Daar geeft hij een weloverwogen antwoord op:

“Iemand die via andere mensen en situaties, zichzelf beter heeft leren kennen. Wat vaak met vallen en opstaan gepaard ging. Waarbij VPTZ een mooi ‘instrument’ is.”

Tekst:

Rianne Uijtdewillegen

 

Nieuwe VPTZ vrijwilligers

Steeds meer mensen willen de laatste fase van hun leven thuis doorbrengen. In hun eigen, vertrouwde omgeving en omringd door mensen die hen lief zijn. Mantelzorgers kunnen vaak wel wat hulp gebruiken van geschoolde vrijwilligers. Wat zijn we daarom blij met de 10 nieuwe vrijwilligers. Welkom bij VPTZ West-Brabant & Tholen Theo, Laura, Leo, Jolanda van D, Sandra, Jolanda, Willy, Magda, Mariska en Caroline!