Zorg en corona

Zorg en corona

12 mei 2020
|

De dienstverlening van VPTZ West-Brabant & Tholen blijft beschikbaar, ondanks de corona-crisis.

Natuurlijk worden bij inzetten de richtlijnen van het RIVM gevolgd. Voor vrijwilligers in de zorg gelden in principe dezelfde maatregelen als voor de beroepszorg. Per aanvraag  wordt in nauw overleg met de cliënt en naasten gekeken wat de mogelijkheden zijn.

Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste maanden van hun leven bevinden. Doorgaans gaat het hierbij om een periode van drie maanden. In deze fase bieden de VPTZ-vrijwilligers ondersteuning zodat deze laatste levensfase op een ‘zo goed mogelijke’ manier doorleefd kan worden. De vrijwilligers brengen rust en concrete hulp in de zorg die mantelzorgers zelf geven.

Ook intramuraal kunnen we inzetten, in ziekenhuizen, in verpleeg- en verzorgingscentra.

VPTZ-vrijwilligers waken maximaal 3 nachten in de stervensfase.

Juist in deze tijd kan extra tijd, aandacht en ondersteuning door vrijwilligers een belangrijk verschil maken.